Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

900 câu crazy Lesson 11

13-06-2015 admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 11 1. That was delicious Ngon quá 2. Good to see you! Gặp bạn vui quá đi 3. You’re looking well Trông bạn khỏe đấy 4. Please take your shoes off Bạn bỏ giày ở ngoài nhá 5. Did you have a good journey? Bạn đi đường ổn chứ ? 6. Did you find […]

900 câu crazy Lesson 10

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 10 1. It’s below freezing Trời lạnh vô cùng 2. What’s the forecast? Dự báo thời tiết thế nào ? 3. It’s forecast to rain Dự báo trời sẽ mưa 4. It looks like rain Trông như trời sắp mưa 5. Would anyone like a tea or coffee? Có ai muốn uống trà hay […]

900 câu crazy Lesson 9

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 9 1. What time shall we meet? Mấy giờ chúng ta gặp nhau ? 2. Let’s meet at 8 o’clock Chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ nhé 3. Where would you like to meet? Bạn muốn gặp nhau ở đâu ? 4. I’ll see you at the cinema at 10 o’clock Tôi sẽ […]

900 câu crazy Lesson 8

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 8 1. You’ve got a great smile Bạn có nụ cười rất đẹp 2. Thanks for the compliment! Cảm ơn vì lời khen 3. What do you think of this place? Bạn thấy chỗ này thế nào ? 4. Shall we go somewhere else? Chúng ta đi chỗ khác nhé 5. I know a […]

900 câu crazy Lesson 7

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 7 1. Is there a church near hear ? Gần đây có nhà thờ nào không ? 2. Can I buy you a drink? Anh mua cho em đồ uống gì đó nhé ? 3. Are you on your own? Bạn đi 1 mình à ? 4. Would you like to join us? Bạn […]

900 câu crazy Lesson 6

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 6 1. I’m studying economics Tôi học kinh tế 2. Where do you study ? Bạn học ở đâu ? 3. Which university are you at ? Bạn học trường đại học nào ? 4. I’m at liverpool university Tôi học đại học liverpool 5. Which year are you in ? Bạn học năm […]

900 câu crazy Lesson 5

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 5 1. I stay at home and look after the children Tôi ở nhà trông con 2. I’m a housewife Tôi là nội trợ 3. I’ve got a part – time job Tôi làm việc bán thời gian 4. I’m unemployed Tôi đang thất nghiệp 5. I’m looking for work Tôi đang tìm việc […]

900 câu crazy Lesson 4

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 4 1. What do you like doing in your spare time? Bạn thích làm gì khi có thời gian rãnh rỗi ? 2. I like listening to music Tôi thích nghe nhạc 3. I love going out Tôi thích đi chơi 4. I enjoy travelling Tôi thích đi du lịch 5. I don’t like […]

900 câu crazy Lesson 3

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 3 1. Do you live with anybody? Bạn có ở với ai không? 2. I live with a friend Tôi ở với 1 ngừơi bạn 3. Do you live on your own? Bạn ở 1 mình à 4. I share with one other person Mình ở với 1 người nữa 5. What’s your email […]