Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

Bài 7: Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

07-02-2015 2040 Ngữ pháp căn bản ,READING 300-500+

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN Đây cũng được coi là 1 “cặp đôi hoàn hảo” luôn khiến các bạn học Tiếng Anh phải đau đầu không kém gì cặp đôi hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Những cặp đôi này lại rất được […]

Bài 6: Thì tương lai đơn, tương lai gần và tương lai tiếp diễn

2040 Ngữ pháp căn bản ,READING 300-500+

Fluconazole no prescription TƯƠNG LAI ĐƠN, TƯƠNG LAI GẦN, TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN Thì Tương lai đơn và Tương lai tiếp diễn cũng là 2 thì có tần suất xuất hiện rất cao trong đề thi chính thức của TOEIC. Ngoài ra thì tương lai còn có thì tương lai gần cũng dễ gây nhầm […]

Bài 5: Thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

2040 Ngữ pháp căn bản ,READING 300-500+

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN buy prozac Thì Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai thì thường xuyên xuất hiện trong chủ điểm đề thi của Toeic. Vì vậy, các bạn cần nắm vững kiến thức của chủ điểm này. Các bạn […]

Bài 4: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

2040 Ngữ pháp căn bản ,READING 300-500+

QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. CẤU TRÚC Quá khứ đơn Quá khứ tiếp diễn brand Kamagra online 1.Tobe: Ex: I was a English lecture. They were a team football. => S + were/was + Adj/Noun   2. verb: I played football yesterday. My grandfather died in 2012. =>S + V quá […]

Bài 2: Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

2040 Ngữ pháp căn bản ,READING 300-500+

HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN 1. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN + 1.Tobe:ex: – They are students. – they are girls =>S  +  tobe +noun/adj 2.V-infinitive: ex: – I play football very well   – He plays football very well.   => S +V chia   1.verbs. ex : – […]

Bài 1: Lộ trình học ngữ pháp

2040 Ngữ pháp căn bản

Chào mừng các bạn đến với “Hệ thống ngữ pháp” chuẩn của CLUB monkeyenglish.com trong loạt hệ thống kiến thức trọng tâm luyện thi TOEIC hiệu quả. Đúng như tên gọi, mục lớn này nhằm giúp người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có hệ thống các chuyên đề ngữ pháp chính cần […]