Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

Bài 15: So sánh

07-02-2015 2040 Ngữ pháp căn bản

Bài 15: So sánh Không chỉ tiếng anh mà tiếng việt ta luôn thường xuyên sử dụng sự so sánh trong cuộc sống phải không nào?  Nào thì so sánh về người( tao béo hơn mày) hay so sánh về vật, sự vật (tao nhiều bút hơn mày)…vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi […]

Bài 14: Giới từ và liên từ

2040 Ngữ pháp căn bản

Bài 14: Giới từ và Liên từ Phần 1: Giới từ Trong tiếng anh, giới từ được coi là một phần rất quan trọng nhưng lại khá phức tạp. Hôm nay chúng ta cùng làm mất đi sự phức tạp này nhé. 1, Khái niệm: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa […]

Bài 13: Đại từ

2040 Ngữ pháp căn bản

Đại từ Trong tiếng anh , Đại từ đóng vai trò quan trọng trong việc thay thế danh từ nhằm tránh lặp lại danh từ đó. Thêm vào đó, Đại từ còn đóng vai trò làm chủ ngữ, giới từ và bổ ngữ trong câu. Nào chúng ta hãy bắt đầu chiến đấu nhé. 1. […]

Bài 12: Mạo từ

2040 Ngữ pháp căn bản

Mạo từ Mạo từ dùng để giới thiệu một danh từ. Như các bạn đã biết các mạo từ trong tiếng anh là a, an, the. Trong đó “a, an” là mạo từ không xác định ,còn “the” là mạo từ xác định. Nào chúng ta bắt đầu bài học nhé. 1. Cách dùng mạo […]

Bài 11: Trạng từ

2040 Ngữ pháp căn bản

1, Định nghĩa về trạng từ Trạng từ(phó từ) là những từ dùng để diễn tả tính chất, mức độ tần suất … và dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ và trạng từ khác. Hoặc bổ nghĩa cho cả câu Eg: He play tennis very well. 2, Phân loại trạng từ + Trạng […]

Bài 10: Tính từ

2040 Ngữ pháp căn bản

TÍNH TỪ   I. Lý thuyết. 1. Định nghĩa về tính từ – Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của một người hoặc vật. Nó bổ nghĩa cho danh từ, đại từ hoặc liên động từ (linking verb). Tính từ luôn đứng trước danh từ được bổ nghĩa: That […]

Bài 9: Danh từ

2040 Ngữ pháp căn bản

Bài 7: Danh từ   Danh từ là một phần vô cùng quan trọng thuộc dạng từ loại trong đề thi Toeic. Đây được coi là phần dễ kiếm điểm cho các em trong quá trình luyện thi. Ở đây, thầy xin trình bày những kiến thức cần thiết cho các em trong quá trình […]

Bài 8: Động từ khuyết thiếu

2040 Ngữ pháp căn bản

Modal verbs là nhóm động từ rất quen thuộc với mọi người học tiếng Anh với “can, shoul,may..). sau đây, xin mời các bạn xem lại cách dùng của các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh nhé. 1. Cấu trúc S + Modal verbs + V 2. chức năng – sau ĐTKT thì các […]

Bài 7: Danh động từ (Ving) và Động từ nguyên thể( to-v)

2040 Ngữ pháp căn bản

Bài 4: Ving và To Dạng Gerund- Danh động từ và To infinitive- Động từ nguyên thể có “To” cũng là một điểm trọng yếu trong khi luyện thi TOEIC. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu kỹ bài học này: sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn những dạng đặc biệt của […]