Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

900 câu crazy Lesson 20

13-06-2015 admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 20 1. Isolated rural locations Vùng quê hẻo lánh 2. I’m leaving. I’ve had enough of all this nonsense! Tôi đi đây, tôi không chịu được những thứ vớ vẩn ở đây nữa 3. Is your translation correct? Bạn dịch có đúng không ? 4. It comes to nothing. Nó không đi đến đâu […]

900 câu crazy Lesson 19

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 19 1. Have they met her yet? Họ đã gặp cô ta chưa ? 2. Have you arrived? Bạn tới chưa ? 3. Have you done this before? Bạn đã làm việc này trước đây chưa ? 4. Have you eaten yet? Bạn đã ăn chưa ? 5. How do I use this? Tôi […]

900 câu crazy Lesson 18

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 18 1. Are you afraid? Bạn có sợ không ? 2. Are you waiting for someone? Bạn đang chờ ai đó hả ? 3. Are you working tomorrow ? Ngày bạn bạn có đi làm không ? 4. At what time did it happen? Việc đó xảy ra lúc mấy giờ ? 5. What […]

900 câu crazy Lesson 17

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 17 1. How much does the job pay? Việc này trả lương bao nhiệu ? 2. How many weeks’ holiday a year are there? Mỗi năm được nghỉ lễ bao nhiêu tuần ? 3. I’d like to take the job Tôi muốn nhận việc này 4. When do you want me to start? Khi […]

900 câu crazy Lesson 16

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 16 1. What time do you close? Mấy giờ bạn đóng cửa ? 2. Can I take photographs? Tôi có thể chụp ảnh được không ? 3. I’ve got flu Tôi bị cúm 4. I’m going to be sick Mình sắp bị ốm 5. My feet are hurting Chân tôi bị đau 6. How […]

900 câu crazy Lesson 15

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 15 1. What do you think of these? Bạn nghĩ sao về những cái này ? 2. Can I have a look at it? Có thể đưa tôi xem được không ? 3. Keep off the grass Không giẫm lên cỏ 4. We need somewhere to stay Chúng tôi cần 1 nơi để ở […]

900 câu crazy Lesson 14

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 14 1. I’d like to pay my bill, please Tôi muốn thanh toán hóa đơn của tôi 2. How would you like to pay? Bạn muốn thanh toán như thế nào ? 3. I’ll pay in cash Tôi muốn trả bằng tiền mặt 4. Shall we go for a drink? Chúng ta đi uống […]

900 câu crazy Lesson 13

admin 2040 900 câu crazy english

  Lesson 13 1. Could you take me to the city centre ? Hãy chờ tôi ở trung tâm thành phố 2. Could you pick me up here at 6 o’clock Bạn có thể đón tôi ở đây lúc 6 giờ không ? 3. Could you wait for me here? Bạn đợi tôi ở đây […]

900 câu crazy Lesson 12

admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 12 1. Do you get travel sick? Bạn có bị say xe không ? 2. Enjoy your trip! Chúc đi vui vẻ 3. I’d like to travel to Spain Tôi muốn đi du lịch đến tây ban nha 4. How much are the flights? Giá vé máy bay bao nhiêu ? 5. Excuse me, […]