Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

Bài 10: Câu hỏi gián tiếp – part 2

07-02-2015 2040 LISTENING 750-900+

  Câu hỏi gián tiếp là câu hỏi có từ dùng để hỏi nằm ở giữa câu (thay vì ở đầu câu). Câu hỏi dạng này tương đối khó hiểu, nhất là với học viên sơ cấp.có từ 2-3  câu hỏi dạng này trong part2. Câu hỏi gián tiếp là câu hỏi được chèn vào […]

Bài 9: Câu hỏi phủ định, Câu hỏi đuôi, Câu hỏi lựa chọn – part 2

2040 LISTENING 750-900+

  Để đạt điểm cao trong Part 2, các bạn cần phải làm tốt Câu hỏi phủ định/ Câu hỏi đuôi/ Câu hỏi lựa chọn. 3 dạng này chiếm tỉ lệ lớn trong Part 2 TOEIC Listening. 1, Câu hỏi phủ định/ Câu hỏi đuôi âu hỏi phủ định là câu hỏi có “not” sau […]

Bài 8: Câu hỏi dùng trợ động từ và câu hỏi which

2040 LISTENING 750-900+

  1. Câu hỏi dùng trợ động từ Câu hỏi dạng này có nghĩa rất đặc biệt và luôn có trợ động từ đi kèm. Ví dụ: Can you…/ Could you…/ Would you like…?  Would you care….? Dạng câu hỏi này có thể trả lời Yes hoặc No. Các bạn lắng nghe và lặp lại […]

Bài 7: Bí quyết nghe what/how/why – part 2 TOEIC

2040 LISTENING 750-900+

  1. Câu hỏi what Câu hỏi này cũng rất đa nghĩa. Ngoài nghĩa cơ bản “cái gì” what còn được dùng theo nhiều dạng khác nhau: What time…? What size…? What country…? What do you think of (about)…Câu hỏi dạng này không trả lời bằng Yes hoặc No. Các bạn lắng nghe và lặp […]

Bài 6: Bí quyết nghe where/when/who – part 2

2040 LISTENING 750-900+

  1, Câu hỏi where-part 2 Là dạng câu hỏi về nơi chốn, không thể trả lời bằng Yes hoặc No. Đáp án có thể là một địa điểm hoặc một cụm từ không trực tiếp chỉ nơi chốn. Các bạn lắng nghe và lặp lại các câu hỏi dưới đây treatment of depression buy […]

Bài 5: Mẹo đạt điểm cao trong phần part 2

2040 LISTENING 750-900+

  1, Cần phải nghe được từ để hỏi Part 2 yêu cầu thí sinh chọn câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi vừa được nghe. Dù bạn nghe được hết cả 3 lựa chọn, nhưng không nghe được câu hỏi thì cũng vô ích. Việc nghe nhiều câu hỏi gần giống nhau […]

Bài 4: Một số cụm từ thường xuất hiện trong phần part 1- Tranh phong cảnh thiên nhiên

2040 LISTENING 750-900+

buy Premarin online   Đây là file nghe của phần này   A, Những cụm từ thường xuất hiện về tranh phong cảnh Overlooking the river Be floating on the water Look toward the mountain order vardenfil online Walking into the forest Be planted in rows how to buy Plavix Watering plants Mowing the lawn […]

Bài 3: Một số cụm từ thường xuất hiện trong phần part 1- Tranh về vật

2040 LISTENING 750-900+

Generic Cialis   Natrexone without a prescription cheapest Asacol Sau đây là chia sẻ về một số cụm từ cơ bản cần biết khi trong hình xuất hiện trọng tâm là đồ vật. Đây là file nghe của phần này: A Những cụm từ diễn tả về đồ vật Be placed on the table Be […]

Bài 2: Một số cụm từ thường xuất hiện trong phần part 1- Tranh nhiều người

2040 LISTENING 750-900+

Bài 2: Một số cụm từ thường xuất hiện trong phần part 1- Tranh nhiều người buy Viagra Gold Tiếp theo Unit 1, sau đây là chia sẻ về một số cụm từ cơ bản cần biết khi trong hình xuất hiện nhiều người trong bài thi nghe tranh TOEIC. Sau đây là file nghe […]