Hệ Thống

Level 300-500

Level 500-750

level 750- 900

Luyện Tập

Luyện Tập 500+

Luyện Tập 750+

900 câu crazy Lesson 20

13-06-2015 admin 2040 900 câu crazy english

Lesson 20


1. Isolated rural locations Vùng quê hẻo lánh
2. I’m leaving. I’ve had enough of all this nonsense! Tôi đi đây, tôi không chịu được những thứ vớ vẩn ở đây nữa
3. Is your translation correct? Bạn dịch có đúng không ?
4. It comes to nothing. Nó không đi đến đâu đâu
5. I’m going out of my mind! Tôi đang phát điên lên đây
6. It’s raining cats and dogs. Trời mưa tầm tả
7. It never rains but it pours. Họa vô đơn chí
8. I’m going to bed now – I’m beat. Tôi đi ngủ đây, tôi rất mệt
9. I’m pretty hot at tennis. Tôi rất khá tennis
10. If your job really sucks, leave it. Nếu công việc của bạn tệ quá thì bỏ đi
11. I’ve told you umpteen times. Tôi đã nói với bạn nhiều lần lắm rồi
12. If you don’t work hard, you’ll end up a zero.Nếu bạn k làm việc cực lực, bạn sẽ là người vô dụng
13. I’m dying for a cup of coffee. Tôi đang thèm 1 li cafe
14. I’m not sure if you remember me. Không biết bạn còn nhớ tôi không
15. I never miss a chance. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ dịp nào
16. It’s all the same to me. Tôi thì gì cũng được